Beschermingsbewind

Wanneer iemand als gevolg van een geestelijk of verstandelijke handicap, ouderdom, ziekte, verslaving of andere oorzaken niet meer in staat is om zijn/haar eigen financiën op een goede manier te kunnen beheren; kan er een beroep gedaan worden op beschermingsbewind. Beschermingsbewind is een vorm van bewindvoering.

Beschermingsbewind is bedoeld om deze mensen te beschermen en zorgt ervoor dat anderen geen misbruik kunnen maken van de situatie. Een bewindvoerder beheert de inkomsten en zorgt dat de vaste lasten op tijd worden betaald. Tevens zorgt deze ervoor dat de kans op schulden kleiner wordt.

Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door de persoon in kwestie zelf, indien deze 18 jaar of ouder is. Ook een partner en familieleden kunnen een verzoek doen voor beschermingsbewind. Dit moet worden ingediend bij de rechtbank.

De duur van de bewindvoering en welke goederen onder bewind worden gesteld, wordt door de kantonrechter bepaalt. In de meeste gevallen is dit voor een onbepaalde tijd. Het beëindigen van bewindvoering worden kan worden aangevraagd bij de kantonrechter. De kantonrechter vraagt dan informatie bij de bewindvoerder, deze doet vervolgens een uitspraak. Bewindvoering eindigt ook bij overlijden of wanneer over wordt gegaan op curatele.

Op zoek naar een goede bewindvoerder in Enschede? Kijk dan zeker even bij Stichting Doe Mee(r) voor beschermingsbewind, budgetbeheer of budget coaching.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.