Een pijp ook wel een holle buis genoemd. Een holle buis kan men gebruiken voor het geleiden van geluiden ook vloeistoffen en gassen. Ook kan men electrodraden hierin