Duurzamer bedrijf: verschillende olievrije compressoren en gebruik

Duurzaamheid was het toverwoord van 2022, maar de teneur zal waarschijnlijk doorzetten in 2023 en mogelijk ook later. De hoge gasprijzen en de daarmee samenhangende stroomprijzen zorgden voor een massale aankoop van zonnepanelen en warmtepompen in heel Nederland. Deze trend bleef over het hele land zeker niet onopgemerkt. Ook bedrijven moeten een overstap gaan wagen naar een kleinere ecologische voetafdruk. Een duurzamer technisch bedrijf investeert bijvoorbeeld in olievrije compressoren, maar bijvoorbeeld ook in een stikstofgenerator.

Stikstofgenerator

Met een eigen systeem om stikstof te genereren zijn bedrijven niet meer afhankelijk van leveranciers van stikstof en hoeft er dus ook geen grote voorraad aangelegd te worden. Vaak wordt stikstof opgeslagen in cilinders onder hoge druk met de bijbehorende risico’s. Daarnaast scheelt het natuurlijk in opslagcapaciteit, maar ook in opslagkosten. Stikstof wordt ingezet om metaal te snijden onder hoge druk en werkt een stuk schoner dan werken met olie. Andere inzetbare generatoren zijn onder andere de gasgenerator van Elewout. Met behulp van perslucht is een gasgenerator in staat om de moleculen van lucht te scheiden. Dat betekent dat je óf stikstof óf zuurstof zelf kunt produceren. Helaas is deze manier om stikstof te genereren een stuk minder duurzaam. Deze generatoren leveren gas of stikstof aan de compressoren. Hierin zijn twee mogelijkheden; een compressor met smering op olie of een olievrije compressor.

Olievrije compressoren

Een olievrije compressor is een juiste stap in de richting van duurzaamheid. Een olievrije compressor produceert perslucht zonder olieresten en kan draaien op water. Water zorgt hierbij voor de smering in plaats van olie. Er zijn grofweg drie verschillende olievrije compressoren. De kleine olievrije zuigercompressor is de eerste. Deze worden ingezet bij kleine hoeveelheden perslucht, ideaal voor kleine bedrijven die minder (vaak) perslucht nodig hebben. De tweede olievrije compressor is een scroll compressor en wordt ingezet bij continu bedrijf. Cleanrooms werken hier bijvoorbeeld graag mee. De laatste compressors zijn dubbele schroef compressoren en deze kan op veel plekken worden ingezet. Door het schone werkoppervlak dat zij creëren zijn ze ideaal om in te zetten voor toepassingen als chemie, in de voedingsmiddelenindustrie of bij de productie van medicijnen.