Een gasdetector voor een veilige werkplek

Schadelijk gas dient zo snel mogelijk gedetecteerd te worden zodat de gezondheid van mensen niet in het geding komt. De effecten van toxisch gas kunnen zeer ernstig zijn en kunnen levensbedreigend zijn. Op werkomgevingen met een verhoogde kans op het vrijkomen van schadelijke gassen dient daarom altijd een adequaat detectiesysteem aanwezig te zijn. Een stand alone gasdetector is in staat om veel goeds te doen op werkplekken waarbij er een grote kans is op het ontsnappen van schadelijke gassen.

 

De schadelijke gevolgen van toxisch gas

Gas is vaak onzichtbaar en er zijn ook veel soorten die niet opgemerkt worden door de menselijke neus. Zelfs als ze opgemerkt worden door de zintuigen van ons lichaam kan het al te laat zijn. Het gas kan al schade veroorzaakt hebben aan ons lichaam. Met name de longen zijn kwetsbaar maar ook andere organen van het lichaam zijn gevoelig. Welke gedeelten van het lichaam worden aangetast is ook in sterke mate afhankelijk van het soort gas. Ook zijn de effecten van schadelijke stoffen niet altijd direct te merken. Mensen die dagelijks werken met chemische stoffen en gassen ondervinden in veel gevallen pas op latere leeftijd de negatieve gevolgen van de blootstelling. Veelal gebeurt dat in de vorm van slepende longziekten en verschillende vormen van kanker. Om dit te voorkomen moeten er altijd gasdetectoren geplaatst worden op locaties met een verhoogd risico. Dagelijks blootgesteld worden aan een geringe mate van schadelijk gas kan op de lange termijn ernstige gevolgen hebben.

 

Standalone gasdetectoren bij G4s
G4s biedt stand alone gasdetectors aan voor het verbeteren van de veiligheid op risicovolle plaatsen. Moderne gasdetectoren kunnen aangesloten worden op een groter systeem. Je kunt ze bijvoorbeeld koppelen aan alarmsystemen en ventilatoren. Op die manier worden mensen in de hele omgeving gewaarschuwd en kan er onmiddellijk iets gedaan worden aan de schadelijke effecten van het gas.