Hoe weet u of uw bedrijf voldoet aan de ISO 9001 eisen?

Er zijn steeds meer bedrijven die kiezen voor het certificeren van hun kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001. Heeft uw bedrijf hier ook voor gekozen? Misschien omdat klanten erom vroegen, of omdat u de processen van uw bedrijf wil blijven verbeteren? Wat de reden ook is, u zou natuurlijk graag willen weten of uw bedrijf voldoet aan de ISO 9001 eisen. In dit artikel leest u daar meer over.

Wat is ISO 9001?

Maar wat is ISO 9001 certificering nu eigenlijk? Bij ISO 9001 certificering worden aan de hand van normpunten alle processen van een bedrijf in kaart gebracht. Deze processen worden gestandaardiseerd en steeds verder aangescherpt, waardoor er een eenduidige werkwijze ontstaat en knelpunten dus worden opgelost. Dit wordt een kwaliteitsmanagementsysteem genoemd, en dat is wat uiteindelijk ISO 9001 gecertificeerd wordt.

Het controleren van het kwaliteitsmanagementsysteem

Het controleren van de eisen van de ISO 9001 certificering, betekent dus eigenlijk het controleren van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Door middel van een interne ISO 9001 audit, kunt u uw kwaliteitsmanagementsysteem controleren en monitoren. U ziet dan steeds nieuwe verbeterpunten van het kwaliteitsmanagementsysteem. Een interne audit bereidt uw bedrijf ook goed voor op wanneer er een externe auditor langskomt.

De directiebeoordeling

Bij de nieuwe ISO 9001:2015 heeft de directie een veel belangrijkere rol gekregen in het kwaliteitsmanagementsysteem en de interne audit. De directie van een bedrijf moet, volgens de ISO 9001:2015 norm, betrokken zijn en leiderschap tonen met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem moet op zijn beurt weer gebaseerd zijn op de strategische richting van de organisatie. Om dus te controleren of uw bedrijf voldoet aan de ISO 9001 certificering, is een directiebeoordeling van groot belang. Er wordt dan getoetst of alle aspecten van het kwaliteitsmanagementsysteem ook echt werken.

De externe audit

Als uw bedrijf een ISO 9001 certificaat heeft, komt er eens per jaar een externe auditor langs om te controleren of u nog steeds aan deze eisen voldoet. Om u zich daarop voor te bereiden, kunt u een interne audit doen of laten doen. Zo weet u zeker dat u uw certificering mag gaan verlengen en uw bedrijf aan de ISO 9001 normen voldoet.