Is jouw bedrijf al klaar voor de toekomst?

Veel bedrijven kwamen door de pandemie enorm onder druk te staan. Het onthulde daarbij vooral welk bedrijf klaar is voor de vele veranderingen die de nabije toekomst zal brengen en wie niet. Het is daarnaast zo dat hoe onzekerder de wereld lijkt te zijn, des te belangrijker het voor bedrijven wordt om toekomstbestendig te zijn. Hieronder vind je een aantal belangrijke eigenschappen voor bedrijven die er speciaal op gericht zijn om hier klaar voor te zijn. Zo kun je al de daaraan verbonden positieve veranderingen in je bedrijf verankeren.

Zorg voor de juiste bedrijfscultuur

Stel duidelijke bedrijfsdoelen. Deze doelstellingen en een specifiek, waarneembaar gedrag dat iedereen in de organisatie volgt, creëert een sterke en veerkrachtige bedrijfscultuur. Deze verbetert niet alleen de prestaties, maar zorgt er ook voor dat de werknemers zich meer betrokken voelen bij wat er daarna gebeurt.

Een bedrijfsfocus op “meer leren” moedigt de werknemers bovendien tot meer nieuwsgierigheid aan. Dit zorgt zo voor meer innovatie. Zo zal het leren van het verleden voor een betere toekomst voor het bedrijf zorgen.

Wees helder over het ‘waarom’

Toekomstbestendige bedrijven worden vooral door een glasheldere focus op de bestaansreden van het bedrijf gedreven. Werknemers die hun doel nastreven, vertonen bijvoorbeeld vier keer zo vaak hogere betrokkenheid niveaus. Ook voor organisaties is een doelgerichte focus en gedrevenheid essentieel.

Stel vast waar het bedrijf zijn waarde creëert

Door dit soort duidelijkheid kunnen de bedrijfsmiddelen krachtig in de goede richting worden geleid. Vooral het duurzaam ondernemen is daarbij een belangrijke pijler voor veel toekomstbestendige bedrijven. Dat geldt ook voor het gebruik van een elektrisch wagenpark.

Een groeiend aantal landen heeft al toegezegd om de verbrandingsmotoren uit te faseren. Of hebben ambitieuze doelstellingen voor de elektrificatie van voertuigen voor de komende decennia. Dus als jij als bedrijf voorop loopt met de aanschaf van EV’s en de bijbehorende Zappi modellen laadpalen, dan laat jij op deze wijze uitstekend zien dat je op de toekomst bent voorbereid. Zo laat je zien dat je aab het milieu denkt. Vooral dat laatste is iets wat veel potentiële klanten bijzonder aanspreekt.

Investeer in de juiste IT modernisering

Het op orde krijgen van de cloud bedrijfsoplossingen kan voor veel bedrijven de eerste stap op weg naar een toekomstbestendige modernisering zijn. Een geoptimaliseerde cloud infrastructuur en platform beheerde services is nu dan ook de topprioriteit voor veel bedrijfsinvesteringen.

De acceptatie van cloudcomputing is voor veel bedrijven zelfs cruciaal om er de basis voor een flexibele, onderling verbonden toekomst van werken mee te leggen. Het is een belangrijke bouwsteen voor een ultieme bedrijfstransformatie.

Besteed voldoende aandacht aan talentontwikkeling

Alle bedrijven die klaar voor de toekomst zijn, erkennen het belang van talent boven bijna elk ander bedrijfsmiddel. Een diverse, inclusieve en inspirerende werkomgeving, die de juiste mensen op de juiste arbeidsplek zet, helpt het bedrijf per slot van rekening perfect vooruit.

Zorg voor een snelle besluitvorming

De snelle besluiten worden met name door systemen ondersteund die ervoor zorgen dat de juiste mensen (of algoritmen) de correcte beslissingen nemen. Zo wordt een momentum niet door een vertraging bij het nemen van beslissingen,  ondermijnd.

Klaar voor de toekomst zijn kan veel verschillende dingen voor alle mogelijke bedrijven betekenen. De basis ervan zal echter altijd een focus op aanpasbaarheid en samenwerking zijn. En leren wat deze eigenschappen allemaal voor een gezonde bedrijfstoekomst inhouden. Nou vertel eens eerlijk: is jouw bedrijf al klaar voor zo’n toekomst?