Ken jij de gevaren binnen in jouw bedrijf?

Wie een bedrijf heeft, moet aan alles denken. Zo ook aan de gevaren binnen je bedrijf. We hebben het hierbij niet over gevaren die jouw omzet in de weg kunnen zitten, maar vooral over de fysieke gevaren voor jouw bedrijfspand of vestigingsplaats.

In deze blog gaan we een aantal belangrijke voorbeelden bij langs.

 

Brand

 

Deze ligt natuurlijk erg voor de hand, maar is daarom niet minder belangrijk. Brand is één van de meest verwoestende gevaren binnen je bedrijf. Het is daarom in eerste instantie belangrijk om goed na te gaan hoe je kunt voorkomen dat er brand ontstaat. Dit begint door na te gaan op welke manieren er eventueel brand zou kunnen ontstaan. gebruik je vuur gevaarlijke stoffen of machines? Zijn er veel brandgevoelige producten binnen je bedrijf? Heb je personeel dat binnen rookt? Zo ja, gaan na hoe je hier zo optimaal mogelijk kunt beschermen. Dit kan natuurlijk door simpele oplossingen als brandblussers of sprinklers, maar ook door een goed uitgedachte nooduitgangen of het liefst meerdere.

Tevens is het goed om je eventuele personeel goed te instrueren hoe te handelen wanneer er brand uitbreekt. Tenslotte is het natuurlijk belangrijk om je goed te verzekeren.

 

Lekkage

 

Lekkage is een probleem wat tegenwoordig steeds vaker opduikt, zeker gezien de hoge waterstand en de hevige regenval. Wanneer er lekkage ontstaat binnen je bedrijf kan dat desastreuze gevolgen hebben. Het is hierbij tevens een kwestie van liever voorkomen dan genezen. Is er sprake van een stevige fundering? Hoe zit het met de afwerking? Wat voor dak ligt er op je pand en waar is deze tegen bestand? Wanneer je dit soort fundamentele zaken hebt bepaald kun je verder kijken naar eventuele oplossingen zoals een goede afvoer of een afzuiginstallatie.

 

Overig

 

Er zijn daarnaast meerdere risicoś naast de bekende voorbeelden die we hiervoor bespraken. Denk aan koolstofmonoxide, kortsluiting of asbest.

Het is goed om regelmatig goed te kijken wat er hiervan voorkomt in jouw bedrijf en indien nodig goede maatregelen te treffen. Je hebt bijvoorbeeld apparatuur wat in de gaten houdt van de staat is jouw apparatuur. Wanneer je bijvoorbeeld asbest moet verwijderen, ga dan altijd na of je de kennis en kunde hebt om dit zelf te doen. Zorg daarbij voor de benodigde voorzieningen zoals passende kleding en asbestzakken. Bij twijfel, uitbesteden! Goedkoop is immers duurkoop, zeker met dit soort zaken.