Veiligheid op de werkvloer

Voor iedereen is het belangrijk dat de veiligheid op de werkvloer gewaarborgd wordt. Hier kunnen werknemers en werkgevers samen voor zorgen op veel verschillende manieren. Ook heb je natuurlijk te maken met de Arbowet en verplichte onderdelen op het gebied van veiligheid zoals bijvoorbeeld een risico inventarisatie en evaluatie opstellen (Ri&e).

Betrokkenheid van de leidinggevende

Net zoals bij de meeste onderdelen binnen het bedrijf begint ook de veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf vanaf de top van het bedrijf. Dit betekent dat de leidinggevende en het management het goede voorbeeld moeten geven op de wekvloer maar ook geld moeten vrijmaken voor de juiste materialen die veiligheid bieden zoals bijvoorbeeld veiligheidsschoenen in het magazijn of een helm op de bouwplaats.

Laat werknemers meedenken

Medewerkers die dagelijks op de werkvloer staan hebben vaak goede ideeën en ervaringen op werkgebied over waar de gevaren liggen en wat eventuele verbeteringen kunnen zijn qua veiligheid. Daarom is het goed om medewerkers mee te laten denken in hoe het beter kan. Wij moesten op het bedrijf ook een ri&e laten opstellen en dit ging via een app die het bedrijf Zegt heeft ontwikkeld waarbij alle medewerkers heel laagdrempelig betrokken waren. Hieruit bleek dat zij toch de echte kenners zijn binnen het bedrijf.

Duidelijkheid en belonen

Verandering is altijd lastig. Daarom is het belangrijk om vooral heel duidelijk te zijn wanneer je veranderingen aanbrengt. Ook is het aanspreken van elkaar goed wanneer mensen zich niet aan de veiligheid regels houden. Niet alleen wanneer dit negatief is maar ook zeker positief wanneer iemand zich goed aan de regels houdt. Belonen kan op veel verschillende manieren maar het hoeft vaak niet een hele uitgebreide beloning te zijn. Waardering uitspreken en een schouder klopje geven betekent vaak al heel veel voor een medewerker.

Afstemming

Wat vooral belangrijk is binnen een bedrijf is om de veiligheid te waarborgen is dat iedereen zich vrij voelt om aan te geven wat er moet veranderen en dat mensen ook het gevoel hebben dat ze een ander kunnen aanspreken of dit nou een medewerker is of een leidinggevende. Goede beschermende spullen moeten beschikbaar zijn en de afspraken moeten duidelijk zijn. Wanneer je deze doelen kan bereiken op de werkvloer dan krijg je al snel een veilige en gezonde werkomgeving.