Wat is kanban? En waarom deze methode?

Kanban is een werkmethodiek die zowel los als in combinatie met Scrum gebruikt kan worden binnen organisaties. Bij een gedisciplineerde toepassing van Kanban geeft deze strategie inzicht in de status van het werk en geeft het vroeg aan waar de belemmeringen zich bevinden. Dit zorgt ervoor dat het team in staat is om meetbaar hun werk te verbeteren.

Waarom kanban?

De kracht van deze populaire werkmethodiek zit in het inzichtelijk maken van de werkzaamheden. De workflow wordt expliciet gemaakt en de hoeveelheid werk kan makkelijker onder controle gehouden worden, waardoor er een duidelijk overzicht van de werkzaamheden ontstaat. Als team kan je met kanban het werk actief managen. Dit zorgt voor een effectieve doorstroom van waardevol werk.

Stappen bij kanban

Stap 1. Visualiseren van de workflow

Bij het implementeren van kanban is het belangrijk om de workflow te visualiseren op een fysiek bord. Het visualiseren doe je met het gehele team, zo wordt er tegelijkertijd overlegd welk werk opgepakt moet worden.

Stap 2. Hoeveelheid werk limiteren

Met de kanban strategie is het van belang om het WIP, voluit Work in Progress, te beperken. Werk met kleinere hoeveelheden om het team te motiveren om eerst openstaand werk (work in progress) af te ronden. Er moet dus een WIP-limiet ingesteld worden.

Stap 3. Workflow

Als het kanbanbord gevisualiseerd is en het WIP-limiet is bepaald kan het team aan de slag gaan. De workflow kan geoptimaliseerd worden. Er is sprake van een goede workflow als de items op het bord nauwelijks tot niet stil komen te staan.

Stap 4. Afspraken maken

Als het Kanbanbord ingericht is wordt het tijd om afspraken te maken. Bijvoorbeeld over de definitie van klaar en het moment waarop nieuw werk toegevoegd kan worden aan het kanbanbord.

Stap 5. Feedback loops implementeren

Het implementeren van feedback loops is belangrijk om te bepalen hoe het is met de productiviteit van het team. De feedback loops kunnen dagelijks, wekelijks of maandelijks zijn.

Stap 6. Optimaliseren

De Kanban werkmethode is een verbeteringsproces wat continu geoptimaliseerd kan worden. Bovenstaande stappen zijn standaard bij het toepassen van kanban, maar als organisatie kan je natuurlijk ook zelf veranderingen of verbeteringen implementeren.

Wat is kanban