Wat valt er onder letselschade

Heeft u te maken gehad met een ongeluk op de werkvloer, in het verkeer of in een andere situatie? Met als gevolg dat u of uw spullen schade hebben opgelopen? Dan zou het goed kunnen dat dit onder letselschade valt. Letselschade is namelijk alle schade die een slachtoffer oploopt als gevolg van een ongeval. Grofweg kunnen we een verdeling maken tussen materiële- en immateriële schade. Benieuwd wat hier precies onder valt? Dat vertellen wij u graag in de tekst hieronder. 

Wat is materiële schade?
Materiële schade is schade die direct in geld uit te drukken is. Voorbeelden hiervan zijn: beschadigingen van uw eigendommen (bijvoorbeeld aan uw auto, kleding of fiets) maar ook misgelopen inkomsten, kosten voor het ziekenhuis, reiskosten, studievertraging en aanpassingen in huis zoals een traplift. Alles wat aan het ongeval te relateren is, dient vergoed te worden. Twijfelt u over uw schadepost? Dan is het aan te raden om dit bij een specialist na te vragen, bijvoorbeeld bij een schade letsel advocaat.

Wat is immateriële schade?
U vraagt zich misschien af wat immateriële schade precies is? In tegenstelling tot materiële schade, is immateriële schade niet direct in geld uit te drukken. Immateriële schade wordt veroorzaakt door verdriet of geestelijk gemis. Een schadevergoeding die uitgekeerd wordt voor immateriële schade, noemen we ook wel smartengeld. Voorbeelden van immateriële schade bij letselschade zijn: pijn en ongemak door een ongeval, blijvende lichamelijke en/of psychische klachten, het niet meer kunnen uitoefenen van beroep of hobby en verdriet door het wegvallen van sociale contacten. 

Niet alleen het slachtoffer heeft recht op smartengeld. Familieleden die verdriet ervaren van het letsel van het slachtoffer hebben sinds enige tijd ook recht op een afgepaste immateriële vergoeding. In bijzondere gevallen kan shockschade na een zeer ernstig ongeval ook een reden zijn voor een schadevergoeding. 

In tegenstelling tot materiële schade is het bewijs voor immateriële schade vaak moeilijk aan te tonen. Bij immateriële schade wordt er gekeken naar de gevolgen van het letsel op het leven van het slachtoffer en de aard en ernst van het letsel. Hiervoor moet er uiteraard ook een wederpartij zijn die aansprakelijk gesteld kan worden. De aansprakelijkheid van de wederpartij dient aangetoond te worden met bewijzen. Daarnaast moet er een aantoonbaar verband zijn tussen het ongeval en bijvoorbeeld de verminderde levensvreugde.

Hoe claimt u letselschade?
Zoals de bovenstaande tekst weergeeft, zijn verzamelde bewijzen essentieel voor het claimen van letselschade. En alhoewel dit bij materiële letselschade wellicht relatief makkelijk te verzamelen is, is dit bij immateriële schade vaak een stuk ingewikkelder. Daarnaast kan het voorkomen dat u letselschade posten vergeet of dat de berekening van de schadevergoeding te ingewikkeld is. Het is hoe dan ook aan te raden om een letselschade specialist in te schakelen, bijvoorbeeld letselschadebureau Rotterdam. Bent u bang dat u dit veel geld gaat kosten? Dit is niet nodig. De jurist dient namelijk betaald te worden door de aansprakelijke wederpartij. Hierdoor ontvang u deskundige hulp, zonder dat u hier zelf voor hoeft te betalen.