Wat voor leidinggevende wil jij zijn?

Als leidinggevende binnen een bedrijf heb je een grote verantwoordelijkheid en is het van groot belang om samen met je collega’s het werkt te verrichten. De stijl waarmee jij leiding geeft aan je team van een grote invloed hebben op de motivatie van je collega’s. Je team moet zich gerespecteerd voelen, graag verantwoordelijkheid willen dragen en probleemoplossend denken. Door een bepaalde stijl van leidinggeven aan te nemen kun je je team motiveren of juist demotiveren. Wat voor leidinggevende wil jij zijn? Er zijn een aantal stijlen van leidinggeven. De ene stijl motiveert je collega’s de anderen juist niet.

 

1. De autoritaire stijl
2. De democratische stijl
3. De consulterende stijl
4. De laissez-faire stijl

 

De autoritaire stijl
Bij deze stijl van leidinggeven geeft de leidinggevende aan wat er moet gebeuren en de medewerkers moeten de werkzaamheden uitvoeren zoals aangegeven. Er zijn een aantal punten kenmerkend voor de autoritaire stijl:
● De leidinggevende bepaalt alles zelf zoals bijvoorbeeld de doelen en werkwijzen
● De leidinggevende neemt alleen beslissingen en luistert daarbij niet naar zijn teamgenoten
● De leidinggevende voelt zich verantwoordelijk voor al het werk, ook wat hij niet zelf uitvoert
● De leidinggevende legt geen verantwoording af naar zijn medewerkers

 

De democratische stijl
Deze stijl van leidinggeven is eigenlijk tegenovergesteld van de autoritaire stijl. Er is sprake van een team, de leidinggevende is de eindverantwoordelijke, maar bij deze stijl is iedereen verantwoordelijk voor alles wat er op de werkvloer gebeurd. Je kan wel zeggen dat dit een coachend leiderschap is. Kenmerken van de democratische stijl zijn:
● Er wordt met het team besproken wat er gedaan moet worden en de taken worden hierbij eerlijk verdeeld
● Het functioneren van de leidinggevende is afhankelijk van de medewerking, motivatie en betrokkenheid van het team
● De leidinggevende zal veel met het team vergaderen

 

De consulterende stijl
Deze manier van leidinggeven is eigenlijk een tussenvorm van bovenstaande stijlen. Er wordt onderling overlegd wie wat gaat doen. Dit kan de leidinggevende tijd besparen en kan ervoor zorgen dat iedereen doet waar hij goed in is. Kenmerken van de consulterende stijl zijn:
● De leidinggevende neemt beslissingen na overleg met het team
● De leidinggevende vraagt om meningen en advies van het team

 

De laissez-faire stijl
Bij deze stijl van leidinggeven kun je eigenlijk wel stellen dat er niet echt sprake is van leidinggeven of ondersteuning. Dit wordt ook de ‘laat-maar-waaien’ stijl genoemd. Meestal nemen de werknemers de taak van leidinggeven zelf op zich, hierdoor ontstaat er een informeel leiderschap.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.